Dwór Konstancin *** ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin- Jeziorna tel. kom. +48 500 702 033     

Dodatkową zaletą pobytu w Konstancinie jest czystość powietrza, obecność tężni solankowej, co pozytywnie wpływa na zdrowie.

W Konstancinie - Jeziornie leczy się m.in.: stany po udarach i urazach mózgu, niedowłady połowiczne, stany po zawale mięśnia sercowego, stany po zabiegach kardiochirurgicznych, przewlekłe zaburzenia krążenia, schorzenia narządu ruchu: zespoły bólowe kręgosłupa, zespoły bólowe stawów obwodowych, wady wrodzone układu kostno-mięśniowego, schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych.

Konstancin - Jeziorna jest miastem wchodzącym administracyjnie w skład powiatu piaseczyńskiego i województwa mazowieckiego. Miejscowość liczy ok. 17 tys. mieszkańców. Jedyne uzdrowisko w województwie mazowieckim, położone w niewielkiej odległości (18 km) od Warszawy, na Niżu Mazowieckim. Uzdrowisko zaliczane do nizinnych. Otoczone jest zwartymi obszarami leśnymi o drzewostanie sosnowym (Lasy Chojnowsko - Słomczyńskie, Las Kabacki). Klimat umiarkowanie bodźcowy, z dużą ilością dni słonecznych w roku. Konstancin pod koniec XIX wieku stał się miejscowością popularną wśród stołecznych elit kulturalnych.

Uzdrowisko Konstancin
Uzdrowisko Konstancin
Uzdrowisko Konstancin

Początkowo traktowany jako letnisko, szybko stał się miejscem stałego osiedlenia dla artystów, ludzi pióra, przemysłowców, dyplomatów, bankierów. Status uzdrowiska - nadany w 1917 roku - głównie za sprawą doskonałych walorów klimatycznych, wyzwolił inicjatywy planistyczne. Jednakowoż aż do 1939 roku z inicjatyw tych nie zrodził się w sposób bezpośredni ani jeden obiekt przyrodoleczniczy. Do obiektów konstancińskich owego okresu bywają zaliczane: sanatorium w Chylicach i zakład przyrodoleczniczy w Skolimowie. Dopiero powojenne badania geologiczne i wykonane odwierty dla pozyskiwania naturalnych wód mineralnych spowodowały uruchomienie klasycznych funkcji uzdrowiskowych. Do już działającego (od 1962 roku) Szpitala Rehabilitacji Neurologicznej dołączyło w 1965 roku Sanatorium Uzdrowiskowe "Warszawianka". Rok później uruchomiono sanatorium "Przy Źródle". Prace modernizacyjne i wyposażeniowe obejmują większość obiektów i urządzeń uzdrowiskowych. Nowe inwestycje, to m.in. tężnia solankowa, pracująca od 1979 roku w oparciu o solankę (woda termalna chlorowo-sodowa) pozyskiwaną z własnego odwiertu. Większość inwestycji typu uzdrowiskowego realizuje "Uzdrowisko Konstancin - Zdrój Sp. z o.o.".