Dwór Konstancin *** ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin- Jeziorna tel. kom. +48 500 702 033     

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

1.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie hotelu Dwór Konstancin.

2. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu, zwane pokojami wynajmowane są na doby.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 i kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i zostanie automatycznie doliczone do rachunku według aktualnego cennika hotelowego.

4. Gość hotelowy posiadający rezerwację może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 11:00- 14:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest przygotowany.

§2

1. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu w Hotelu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

2. Życzenie przedłużenia pobytu ( poza okres wskazany w dniu przybycia ) gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00.

3. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu ( najmu ), w przypadku braku miejsc.

4. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry.

§3

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.

  2. Bezpieczeństwo pobytu w tym również zachowanie tajemnicy informacji o gościu.

  3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu.

  4. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

  5. Sprawną pod względem technicznym usługę, a w przypadku wystąpienia usterek niemożliwych do usunięcia, Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§4

1. Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatne usługi:

  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

  • Budzenie o oznaczonej godzinie.

  • Hotel może odmówić przechowania bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu podręcznego.

  • Dokonywanie rezerwacji w innych hotelach.

  • Wypożyczanie suszarki itp.

§5

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 i 852 Kodeksu Cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej zaistnieniu.

3. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych jest ograniczona jeśli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

4. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.

§6

1. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uregulował należną za pobyt opłatę.

§7

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

2. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego.

3. Zachowanie gości korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie nie przestrzegającej Regulaminu.

4. Hotel jest organizatorem imprez okolicznościowych i zastrzega sobie prawo do zakłócenia ciszy nocnej. Recepcjonista przyjmując rezerwację ma obowiązek poinformować gościa o wszelkich imprezach nocnych organizowanych w hotelu.

§8

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju hotelowym grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, obowiązujące przepisy prawne oraz dobre samopoczucie własne i innych gości w całym obiekcie obowiązuje ZAKAZ PALENIA. Miejsca do tego wyznaczone są na zewnątrz obiektu, Za nieuszanowanie przepisu każdy gość obciążony będzie kwotą 500 zł za odświeżenie pokoju i jego niezdatność do ponownego wynajęcia.

5.Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelu.

§9

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w pokoju hotelowym będą gromadzone w hotelowym biurze rzeczy znalezionych, prowadzonym przez służbę pięter, przez okres 1 miesiąca. Odesłanie tych przedmiotów będzie mogło być dokonane na wyraźne życzenie gościa za zaliczeniem pocztowym na jego koszt.

Dyrekcja Hotelu